Scientific journal
European Journal of Natural History
ISSN 2073-4972
ИФ РИНЦ = 0,301

Issue №1 in 2011

Medical sciences
Kuzmicheva L.V., Bystrova E.V., Alba N.V., Borchenko R.V., Pugacheva E.А. Lopatnikova E.G.
4-7
Muravleva L.E, Molotov-Lushanskyi V.B., Kulmagambetov I.R, Kluev D.A., Tankibayeva N.U., Kolesnikova E.A.
8-12
13-13
13-15
15-15
15-16
16-0
Tkachuk O.A., Lubarsky M.S., Voytsisky V.E., Niemaev V.V., Narov J.E., Konenkov V.I.
18-19
19-20
20-22
Economic sciences
23-27
Geological and Mineralogical sciences
28-32
Physical and Mathematical sciences
33-39
Biological sciences
40-40
40-41
41-41
41-42
42-43
44-46
Ecological and conservancy
47-48
Medical and Biological sciences
49-49
49-50
Pedagogical sciences
51-51
Agricultural sciences
52-53
Philological sciences
54-54
54-55
Social and economic sciences
56-59